Lönesamtal och lönesättning

Vill du veta mera om lönesamtal och lönesättning? Köp då min bok:

Företagets lönebok

Lönesamtal och lönesättning i praktiken

Författare: Kerstin Björk Östlund

Utgiven av Norstedts Juridik.

I lokal lönebildning bestäms lönen i företaget. Medarbetaren påverkar sin löneutveckling genom sin insats och måluppfyllelse. I löneprocessen förs en dialog mellan chef och medarbetare. Dialogen förs i utvecklingssamtalet där chef och medarbetare sätter mål, i resultatsamtalet där chef och medarbetare ger sin syn på medarbetarens insats och resultat och i lönesamtalet där resultatet knyts till lön. Den fasta lönen kan kompletteras av rörlig lön och av ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar.

Läs mera om boken på Norstedts Juridik, där du också kan beställa den.

Vill du ha hjälp med lönesamtal och lönesättning? Läs då vidare på min hemsida - TacTix.se