Lönesamtal och lönesättning

               Vill du veta mera om lönesamtal och lönesättning? Läs boken!


 

Klicka på bilden så kommer du direkt till beställning av boken.

         Företagets lönebok

                 Lönesamtal och lönesättning i praktiken

                    Författare: Kerstin Björk Östlund

                    Utgiven av Norstedts Juridik, 2011

Läs mera om lönesamtal och lönesättning

Lönesamtal och lönesättning kräver kunskap och mod.
Kunskap, tips och praktiska råd finns att hämta i Företagets lönebok.

Bokens första del riktar sig till företaget och tar upp vilka verktyg företaget kan ge sina lönesättande chefer.
Bokens andra del riktar sig till lönesättande chef. Den beskriver hur chefen sätter mål, följer upp, bedömer prestation och kopplar bedömningen till lön.

Boken tar upp vanliga argument som förekommer i lönesamtal och ger förslag till hur chefen kan bemöta dem

Läs mera om boken på Wolters Kluwer, där du också kan beställa den.

 

Vill du ha hjälp med lönesamtal och lönesättning? Läs då vidare på min hemsida - TacTix.se